O kancelarii

W kancelarii adwokackiej oferujemy porady prawne, przygotowujemy pozwy, wnioski, pisma procesowe, omawiamy strategię działania pozostając z Klientami w bieżącym kontakcie. Reprezentujemy naszych klientów w sądzie oraz przed innymi organami, także po uprawomocnieniu się orzeczenia. Sporządzamy i wnosimy apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń oraz skargi o wznowienie postępowania. Występujemy w postępowaniach egzekucyjnych po stronie dłużników – bronimy przed nieuzasadnioną egzekucją lub wierzycieli – dochodzimy zasądzonych należności.

W sprawach karnych zapewniamy aktywną obronę na każdym etapie postępowania. Uczestniczymy w czynnościach śledczych i dochodzeniowych, zarówno w charakterze obrońców jak również pełnomocników osób pokrzywdzonych. Reprezentujemy naszych klientów również w postępowaniu karnym wykonawczym a także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Oferujemy kompleksową obsługę firm polegającą na doradztwie prawnym w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, reprezentowanie firmy przed sądami, instytucjami, podmiotami prywatnymi, stałe dyżury w Państwa przedsiębiorstwie, a także bieżące konsultacje.
Świadczymy pomoc prawną dla Państwa pracowników i osób współpracujących. Zajmujemy się również przygotowywaniem opinii prawnych, uczestniczymy w negocjacjach na terenie całego kraju.

Przyjmujemy sprawy na każdym etapie zaawansowania. Osoby zlecające nam prowadzenie spraw mają zapewniony stały kontakt z Kancelarią oraz prawnikami. Nasze telefony są do Państwa dyspozycji. Nie odkładamy spraw na później. Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych, starając się zawsze przedstawić naszym klientom ich rzeczywistą sytuacją i realne szanse na powodzenie w sprawie.

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju współpracy oraz ilości zleconych spraw.

Adwokat Tomasz Lipartowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, kieruje kancelarią adwokacką. Wiedzę, umiejętności praktyczne oraz doświadczenie zdobyte w kilku łódzkich kancelariach a także jako wspólnik adwokackiej spółki partnerskiej z powodzeniem wykorzystuje w prowadzonej od kilku lat Kancelarii.

Adwokat Paulina Tomaszewska – Lipartowska  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, posiada ponad 10-letnią praktykę zawodową.
W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, nasi Adwokaci zapewniają Państwu profesjonalną i rzetelną pomoc prawną, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług.