Oferta dla firm

Usługi kancelarii prawnej dla podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.


Świadczymy pomoc prawną w ramach stałej lub doraźnej współpracy.
Proponujemy kompleksową obsługę opartą na doradztwie prawnym w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, reprezentowanie firmy przed sądami i innymi instytucjami, opinie prawne, stałe dyżury w firmie, a także bieżące konsultacje w zakresie:

• Prawa cywilnego i gospodarczego:

– sprawy o zapłatę
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
– sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości
– sprawy dotyczące współwłasności
– wypadki komunikacyjne
– niewykonanie umów
– sprawy ubezpieczeniowe
– sporządzanie i negocjowanie umów
– zabezpieczanie wykonania umów
– windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
– poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
– ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
– sprawy o ochronę dóbr osobistych
– sprawy dotyczące darowizn
– sprawy o roszczenia wynikające z umów

• Prawo karne:

– obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, apelacje, kasacje
– sprawy karne, karno-skarbowe, gospodarcze
– przestępstwa celne
– przestępstwa narkotykowe
– wypadki komunikacyjne
– reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych

• Prawo pracy:

– reprezentowanie w sprawach pracowniczych
– opiniowanie umów o pracę
– sprawy o przywrócenie do pracy
– sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
– mobbing

• Prawo administracyjne:

– sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
– reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi
– reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przez WSA oraz NSA

Bliższych informacji o powyższej ofercie udzielamy telefonicznie.